Zainteresovani će moći da posete izložbu uz poštovanje svih mera prevencije i zaštite za Covid-19.

Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Magistrirala na Interdisciplinarnim postdiplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Ot(k)rovenje
Današnje doba se određuje kao doba imaginacije u kome je sva nekadašnja realnost medijski isposredovana do same granice iščezavanja. Ova nova realnost ne referiše ni na šta osim na samu sebe, opažajno se utemeljuje kao postojeća, po principu – percepcija jednako egzistencija. Prostorno-vremenski odnosi u ovoj stvarnosti konstruisani su posredstvom tehnologije. Sve je vizuelno usisano i cirkuliše kao takvo bez težine i ostavljanja tragova. Slike naše „realnosti“ su samo naznaka za druge slike, koje im slede. U šumi ogledala ili pustinji ogledala, koja preplavljuju naše doba, čovek postaje samo refleksija i spoljašnjost, a savremena ogledala neprodorna, neprohodna, mesta gde je sve događaj, a ništa memorija.
Prikazi na slikama formirani su kao beskonačno umnožavanje odraza, poput kaleidoskopske prizme, i nose metaforu optičkog zamrzavanja prizora tela putem slike, a takođe i autizma savremenog čoveka zatvorenog u svoju (vizuelnu) ćeliju. Čovek−slika u okviru vizuelnih “mutacija” postignutih umnožavanjem, refleksijom refleksije, oslikava i momenat današnjice gde se manipulacijom genskih struktura kreiraju nova tela, tela koja prevazilaze dosadašnja. Na drugom stupnju ove slike predstavljaju “slom realnosti” koji se dešava kako virtualizacijom putem novih medija, tako i novim naučnim teorijama i saznanjima, a zajednička je nit koja se provlači kroz sve moje radove.
Zorica Šormaz

Predstavljamo Vam srpsku i medjunarodnu savremenu umetnost

Koncerti, tribine, prezentacije, radionice

Rezultati konkursa za 2021. godinu

Srdačno se zahvaljujemo svima koji su učestvovali na konkursu Galerije Art55 za izlaganje u 2021. godini. Na konkurs je stiglo 54 prijava i žiri u sastavu: dr Jelena Trajković, mr Miodrag Andjelković, dr Slobodan Radojković,  izabrao je izložbene projekte sledećih autora i autorki koji će u 2021. godini biti prezentovani u Galeriji art55. 

– Divljan Sretko
– Krstić Dejan
– Šalinić Jelena
– Valeva Bissera, Tzolovska Anna / Bugarska
– Vukosav Angelina / BiH, Republika Srpska
– Živić Mina, Djordjević Natalija, Paunović Danilo